titol_colabora.jpg

L'Institut d'Estudis Vallencs és una entitat cultural privada. Això vol dir que els seus ingressos depenen de les subvencions i ajuts públics, de les aportacions de mecenes i d'empreses, i molt especialment de la complicitat dels nostres socis i subscriptors, que ens ajuden a promoure de manera voluntària i desinteressada la nostra tasca cultural i constitueixen sense cap dubte l'actiu més important de l'IEV.  

Tu també pots col·laborar de diferents maneres amb l'IEV, un espai de cultura viva, obert i dinàmic que tothom pot gaudir-ne i participar-hi:

Fent-te subscriptor et compromets a adquirir els llibres i revistes que edita l'entitat i contribueixes a la difusió d'unes publicacions que enriqueixen el coneixement de la comarca i especialment de Valls.

Si vols col·laborar però no t'interessen totes les publicacions, fent-te soci col·laborador podràs comprar les que vulguis a preu de subscriptor, gaudiràs dels mateixos avantatges i contribuiràs a mantenir l'activitat, la infrastructura i la filosofia de l'entitat, a més de poder desgravar fiscalment la teva aportació.

   Omple el formulari

 

La col·laboració amb l’Institut d’Estudis Vallencs també es pot fer a través de llegats i/o herències, que ens ajudaran a continuar treballant per la nostra ciutat i per la nostra comarca tot potenciant els seus valors.  

titol_llegatss.jpg

Què és un llegat?

És l’assignació d’un o diversos béns concrets (diners, immobles, joies o qualsevol altre bé) a una o més persones o institucions.

Què és una herència?

És també l’assignació de tots o part dels seus béns a una o més persones o institucions, però en aquest cas l’hereu contrau també els drets i les obligacions que es deriven del testament.

És obligatori fer testament?

No, però és recomanable per tal de protegir els interessos dels seus éssers estimats i establir clarament com vol que es reparteixin els seus béns.

Com puc deixar un llegat o herència a l’IEV?

Només cal designar en el seu testament els béns que vulgui deixar a l’Institut d’Estudis Vallencs com a llegat o herència i incloure aquestes dades:

Institut d’Estudis Vallencs, amb domicili social al carrer Jaume Huguet, 1 de Valls, NIF G-43055284, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 872 i classificada com a institució cultural comarcal, està exempta de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats segons la resolució de la Direcció General de Tributs de la Generalitat de Catalunya de data 3 de novembre de 1986.

I si ja he fet testament?

Per realitzar qualsevol modificació en el seu testament, només cal que es dirigeixi al seu notari de confiança. És molt senzill. A més, convé que actualitzi periòdicament el seu testament per tal que respongui en tot moment als seus desigs o a les noves situacions familiars.

Quins béns poden assignar-se a l’IEV com a llegat o herència?

Diners en efectiu: pot ser una quantitat concreta en metàl·lic o bé un percentatge sobre el valor total del patrimoni, sobre un o diversos comptes. Aquesta última és una forma flexible de fer l’assignació ja que el valor de la mateixa canvia automàticament amb el volum del patrimoni, adaptant-se a les seves circumstàncies personals.

Valors financers: accions, obligacions, etc. Altres béns mobles: joies, mobiliari, etc. Béns immobles: pisos, cases, terrenys, etc.

Com s’utilitzarà la meva assignació a l’IEV?

La seva assignació servirà per finançar, totalment o en part, algun dels projectes vigents en aquell moment. Si no es tracta de diners en efectiu, l’IEV s’encarregarà de trobar el millor comprador pels béns i aplicarà l’ingrés resultant als projectes vigents.