titol_espais.jpg

L’Institut d’Estudis Vallencs disposa d’espais propis per al desenvolupament de les seves funcions. Alguns d’aquests espais, quan no estan reservats per a les activitats pròpies de l’IEV, es posen a disposició d’altres entitats i col·lectius. 

titol_actes.jpg

Capacitat: 60 persones

Dimensions: 75 m2

Equipament tècnic: Megafonía, ordinador, canó de projecció, retroprojector, reproductor de DVD i pissarra.

   sala-actes1.jpg  sala-actes2.jpg

titol_sala_com.jpg

Capacitat: 15 persones

Dimensions: 36 m2

Equipament tècnic: Canó de projecció, pantalla, retroprojector i pissarra.

   comissions1.jpg  comissions2.jpg

titol_pati_sr.jpg

Dimensions: 92 m2

Aquest espai es dedica a realitzar activitats de petit format durant els mesos d'estiu i a exposicions la resta de l'any. A l'apartat específic Pati de Sant Roc podràs consultar les normes d'utilització i el programa La Parra/Activitats de petit format.

 

 

   vistapati-de-sant-roc.jpg  pati1.jpg

titol_sala_sr.jpg

Dimensions: 85 m2

Espai destinat a exposicions temporals amb una durada màxima de 15 dies. La sala acull tant manifestacions artístiques com d'enti-

tats i institucions.  

  

 vistasala-sant-roc.jpg  sala-4.jpg

titol_capella.jpg

Dimensions: 75,5 m2

Espai destinat principalment a exposicions d'art contemporani i avantguarda, promogudes des del Museu de Valls.

  

 vista-capella.jpg  capella3.jpg

titol_altres_espais.jpg

titol_biblio.jpg

Capacitat: 12 persones

Dimensions: 95 m2

Equipament tècnic: lector de microfilms, ordinador i servei de fotocòpies.

Consulta en sala: accés lliure.

Préstec de material bibliogràfic i videogràfic: restringit a socis i subscriptors.

   biblioteca1.jpg  biblioteca2.jpg

titol_sala_juntes.jpg

Capacitat: 10 persones

Dimensions: 25 m2

Ús intern

   sala-reunions1.jpg  sala-reunions2.jpg

titol_sala_natura.jpg

Dimensions: 40m2

Ús intern.

Actualment és una sala polivalent que acull l'Associació de Criadors d'Aus "El Francolí", un espai apte com a laboratori de fotografia i diverses vitrines amb les peces restaurades de la Comissió d'Arqueologia.

   natura1.jpg  sala-natura.jpg 

 

titol_sala_arq.jpg

Dimensions: 62 m2

Ús intern.

Sala d'estudi i taller de restauració de peces arqueològiques.

   arqueologia-1.jpg  arqueologia-2.jpg

titol_sec.jpg

Dimensions: 62 m2

Ús intern obert al públic en horari de 9 a 1 pel matí i de 4 a 7 per la tarda.

(Agost tancat)

 

 

  secretaria.jpg