titol_premis_conv.jpg

Al llarg de l'any, l'Institut d'Estudis Vallencs i les entitats que hi estan vinculades convoquen tot un seguit de premis i beques per tal de fomentar i incentivar la recerca. Els premis que anualment convoca l'IEV són: Premis a la Salvaguarda del Patrimoni de l'Alt Camp, Premi de Natura, i Concurs Estatal de Fotografia «Ciutat de Valls». 

titol_pemi_natura.jpg

Destinat a reconèixer els treballs de recerca inèdits sobre qualsevol aspecte de la natura i el medi ambient que agafi com a marc físic l'Alt Camp.

Es valora especialment que es treballin temes d'educació ambiental com la recollida selectiva i la reducció de residus, l'estalvi d'aigua i d'energia, la mobilitat sostenible, el coneixement del nostre entorn natural, els jardins i els ecosistemes urbans, la utilització responsable dels recursos i la conscienciació sobre la preservació del medi ambient en el nostre entorn.

 

Les bases es publiquen el darrer trimestre de l'any de convocatòria.

 

Convocatòria 2015 oberta.

Termini de presentació: 29/04/2016

 

 

 

 

 

titol_salvaguarda.jpg

Destinat a reconèixer la millor obra de restauració arquitectònica duta a terme durant l'any de la convocatòria corresponent  als municipis de l'Alt Camp, l'any 2000 incorpora un nou apartat diferenciat destinat a reconèixer les actuacions que fan possible la preservació del patrimoni cultural de l'Alt Camp, així com afavorir-ne la salvaguarda i fer-lo conèixer.

 

Les bases es publiquen el darrer trimestre de l'any de convocatòria.

 

Convocatòria 2015 oberta. Termini de presentació:

15 d'abril de 2016   

 

titol_fotografia.jpg

Concurs Nacional de Fotografia “Ciutat de Valls” obert a tots els afeccionats o professionals de la fotografia que desitgin participar. Des de la convocatòria 2009, la temàtica és lliure però vinculada a la comarca de l'Alt Camp.

Per a optar al Premi Pere Català i Pic cal presentar una col·lecció de cinc fotografies no presentades anteriorment en aquest concurs.

 

Consulta les bases

 

Guanyadors de l'edició 2015

Guanyadors de l'edició 2014 

Guanyadors de l'edició 2013

Guanyadors de l'edició 2012

Guanyadors de l'edició 2011

Guanyadors de l'edició 2010

Guanyadors de l'edició 2009

 

 

Convocatòria 2016 oberta.

Termini de presentació:
21 de novembre de 2016