Un Patrimoni de Col·lecció és un projecte endegat per l'Institut d'Estudis Vallencs el desembre de 2011. Un recull d'alguns dels elements patrimonials més importants de la comarca de l'Alt Camp, mereixedors de formar part de la més selecta col·lecció, que vol esdevenir un recurs a l'abast de tothom, des d'un llenguatge planer i alhora rigorós, i amb una apartat bibliogràfic per si alguna persona vol ampliar la informació que apareix a cada fitxa.
El projecte ha comptat amb la col·laboració de l'Obra Social d'Unnim, de la Diputació de Tarragona i de l'Ajuntament de Valls.
  • Aquest mostrari és un exemple del devenir i de la història del nostre territori, i de la vitalitat, de la imaginació, i sobre tot del compromís d'uns homes i d'unes dones que han sabut innovar al mateix temps que conservar i impulsar els seus valors. Però també ho és de l'amplitud del terme patrimoni, que ens remet a l'arquitectura però també a la natura, als costums, a les arts menors, a la història i fins i tot a l'obra de diverses personalitats més o menys conegudes.

Cliqueu sobre les imatges:


A mesura que es vagin presentant les fitxes, s'anirà incloent l'enllaç corresponent.
Si voleu tenir Un Patrimoni de Col·lecció en paper, demaneu-nos la carpeta amb les fitxes (pvp: 10€)
 
fitxa-3.2-arcs-celler-paborde.jpg            fitxa-5.2-roser-vallmoll.jpg            fitxa-4.2-sant-aleix.jpg            fitxa-4.4-sant-miquel.jpg   
Arcs del Celler del Paborde -          Capella del Roser  - Vallmoll            Imatge jacent de Sant Aleix -       Imatge de Sant Miquel Arcàngel -
Valls (desembre 2011)                 (gener 2012)                                Valls (febrer 2012)                      Alcover (març 2012)

fitxa-3.1-antic-estudi.jpg            fitxa-1.1-pont-de-goi.jpg            fitxa-10.1-mulassa.jpg            fitxa-3.4-moli-den-bella.jpg
Antic Estudi - Valls                       Pont de Goi i tram mig del             La Mulassa - Valls                       Molí d'En Bella - Valls
(abril 2012)                                Francolí - Valls (maig 2012)           (juny 2012)                                (juliol 2012)

fitxa-4.1-lledo.jpg            fitxa-3.3-campanar-sant-joan.jpg            fitxa-8.1-font-pl-blat.jpg            fitxa-8.2-sant-bernat.jpg
Mare de Déu del Lledó - Valls          Campanar de Sant Joan - Valls      Font de la Pl. del Blat - Valls          Font de Sant Bernat - Santes Creus
(setembre 2012)                           (octubre 2012)                           (novembre 2012)                         (desembre 2012)

fitxa-5.1-capella-convalescencia.jpg            fitxa-6.1-capella-roser-valls.jpg            fitxa-4.3-md-amb-nen.jpg             fitxa-3.5-sant-ramon.jpg
Pintura de l'Altar major del             Rajoles M.D. del Roser - Valls        Mare de Déu amb el Nen -              Església romànica de Sant Ramon -
convent de la Convalescència -        (febrer 2013)                              Pont d'Armentera (març 2013)         Pla de Santa Maria (febrer 2013)
Valls (abril 2013)                                                                                                         

A partir del mes de maig 2013 s'inicia una segona edició de les fitxes d'Un Patrimoni de Col·lecció, que aquesta vegada compte amb el suport de Fundació Privada Mútua Catalana, Fundació Ciutat de Valls i Ajuntament de Valls, i de Cossetània Edicions i Carles Cubos. Fotografia/Disseny
 
 
 fitxa-sant-llorens-web.jpg             fitxa-lladrefaves-web.jpg             fitxa-cementiri-web.jpg             vives-castellet-web.jpg
 Sant Llorenç i Sant Jeroni del          Gegantó Lladrefaves                      Cementiri mpal de Valls                 Josep M. Vives Castellet, arqui-
Bosc (maig del 2013)                     (juny 2013)                                 (juliol 2013)                                tecte vallenc (setembre 2013)
 
 
fitxa-9-1-arxiu-comarcal.jpg             fitxa-3.8-montferri.jpg           fitxa-martinell.jpg          fitxa-retaule-sant-joan.jpg
Arxiu comarcal de l'Alt Camp          Santuari de la MD de Montserrat        Cèsar Martinell Brunet, arqui-       Retaule de l'Església de
(octubre 2013)                            a Montferri (novembre 2013, pre-       tecte vallenc (desembre 2013)     St. Joan-Valls (gener 2014)
                                               sentació abril 2014)
  fitxa-anselm-nogues.jpg         fitxatorre-mixarda.jpg             fitxa-aliga.jpg          fitxa-busquets.jpg
Anselm Nogués, escultor                Torre de la Mixarda-Figuerola             L'Àliga de Valls (juny 2014)           Josep Busquets, escultor
vallenc (març 2014)                      del Camp (maig 2014)                                                                   vallenc (juliol 2014)
   
 
 fitxa-fontscaldetes.jpg            fitxa-font-de-cal-sisquet.jpg              fitxa-galofre-oller.jpg          fitxa-ca-la-massona.jpg
Fontscaldetes                             Font de Cal Sisquet (La Riba)               Francesc Galofre Oller (Valls)       Ca la Massona (Valls. 100 anys)
(Setembre 2014)                        (octubre'14 passa a abril 2015)             (gener 2015)                             (gener 2015)