FONS ROBERT GERHARD

 
La sensibilitat de la família de Robert Gerhard (especialment del seu germà Ferran i de la seva esposa Isabel, però també dels seus nebots Ferran Gerhard Masqué (i família) i Carles Gerhard Hortet, va permetre a finals dels anys 80 que la part més important del material de Gerhard que s'havia conservat a Valls es donés a l'Institut d'Estudis Vallencs. A inicis del segle XXI, l'IEV rep una nova donació per part de la família amb un important gruix documental, especialment de correspondència i premsa. Fruit d'això l'entitat impulsa un nou projecte de catalogació i digitalització, que compta amb el suport tècnic de la Secció de Musicologia del Dpt. d'Història de l'Art de la UB, i concretament del musicòleg Raül Benavides.
 
Aquest fons comprèn principalment el període entre 1914 i 1938, i consta d'una part documental manuscrita, la major part d'ella de la mà del propi Gerhard, integrada per manuscrits musicals amb composicions pròpies, algunes transcripcions de musica antiga i composicions d'altres autors, així com transcripcions de "tonadillas". Els manuscrits no musicals tenen una temàtica molt variada: documentació familiar, personal, i patrimonial (bàsicament contractes), documentació professional sobre la seva activitat concertística (programes), sobre projectes, reglaments i estatuts de diverses entitats musicals de Catalunya i de Madrid, apunts per a l'Associació de Discòfils, nombrosa documentació sobre la Societat Internacional de Música contemporània (SIMC-ISCM), nombrosos quaderns sobre producció musical, escrits sobre música, esborranys d'articles i presentacions, programes de mà de les seves obres i d'obres d'altres compositors, quaderns de retalls de premsa...

L'epistolari que ens ha arribat també és ric i divers, amb prop de 300 cartes escrites o rebudes a/de personalitats com Josep Carner, Higini Anglès, Felip Pedrell, Ventura Gassol, André Mangeot, Billi Reich, Anton Webern, Arnold Schönberg, Gustavo Pittaluga, Jordi Rubió, Hermann Scherchen, Conxita Badia, etc. Pel que fal al fons bibliogràfic, aquest apartat comprèn partitures de compositors clàssics, russos, francesos, espanyols, catalans, partitures de la Schola Cantorum de París, de compositors no coneguts pel gran públic com Reiner, Schillings o el català Màrius Mateo, i dels nous i novíssims (Wolf, Mahler, Milhaud, Reger, Berg, Schönberg, Weill) entre d'altres, així com literatura i teoria musicals, revistes musicals, monografies i números solts de revistes de contingut divers. També inclou algunes de les traduccions de Gerhard per a l'editorial Labor.

El Fons Robert Gerhard és un arxiu viu, obert a noves donacions o cessions de documents fruit de relacions professionals o personals amb Gerhard.
 
                                     Fons Musical                              Fons Documental                                Normativa i fotocòpies
 

Links d'interès i contactes de l'IEV amb altres entitats i institucions relacionades amb Robert Gerhard: