quisom.jpg

L'IEV és una entitat cultural no lucrativa, creada el 1960 per un grup de vallencs residents a Barcelona i traslladada posteriorment a la ciutat de Valls.

Està inscrita al Registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya i al Registre d'Entitats de Voluntariat. Des del 1979 té també el reconeixement de centre d'estudis d'abast comarcal. Està adherida al CSIC a través de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales i és membre fundador de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. 

fundadors.jpg

   Equip directiu de l'IEV

   President: Xavier Salat Brunel
   Vicepresidenta a: Carme Montalà Rofes
   Vicepresident b: Francesc Murillo Galimany
   Secretari general: Joan M. Canela Coll
   Administrador: Josep M. Manresa Ferrater
   Directors: Àngel Gasol Señorón
                 Conxita Masseguer Meléndez
                      Joaquim Torres Martí
                Jaume Marlès Magre
   Comissió d'Arqueologia: Ester Fabra Salvat
   Comissió d'Edicions: Pere Altès Serra
   Comissió de Geografia i Història: Francesc Murillo Galimany
   Comissió de Llengua i Literatura: Joan Guasch Torné
   Comissió de Mitjans Audiovisuals: José Luis Vicente Moreno
   Comissió de Natura: Dèlia Batet Guasch
   Comissió de Patrimoni Cultural: Sònia Roca Domingo
   Personal d'Administració i Serveis
   Gerent: Francesc X. Domingo Romera
   Coordinadora de projectes: Olga Ger Beltran
   Coordinadora d'activitats: Mònica Moragas Cervelló
  
 foto.jpg
titol_rao_ser.jpg
Els objectius de l'IEV són l'estudi i divulgació de la persona i l'obra de ciutadans de l'Alt Camp, l'auditoria i assessorament respecte del patrimoni i les riqueses de Valls i comarca, la promoció de treballs de recerca relacionats amb els camps arqueològic, històric, científic, econòmic, social, ... i la contribució per diferents mitjans a generar un ambient  cultural participatiu, crític i plural que respongui a les demandes d'un ampli sector de la nostra societat.
A través del seu programa d'activitats, l'IEV es reconeix com un espai de cultura viva, obert, dinàmic, i referent cultural en el seu territori.

L'estudi i protecció del medi ambient sobresurt també entre els seus objectius. Té assumides, a més a més, l'auditoria, l'assessorament i la participació en activitats vinculades a la recerca i la investigació, a la catalogació, a la valoració i al destí de les riqueses de Valls i comarca, en els camps arqueològic, històric, científic, econòmic i social, per tal de preservar el patrimoni. Igualment, l'afany per contribuir al desenvolupament cultural de la comarca motiva als diferents grups de treball a organitzar conferències, seminaris, cursos, tallers, jornades, etc., així com a convocar premis per tal de promoure la recerca i la preservació del patrimoni. L'edició de treballs especialitzats i de divulgació ha tingut, des dels seus inicis, una gran importància dins les activitats de l'IEV, i sempre s'ha posat molta cura en què els treballs publicats reunissin un mínim de rigorositat científica sense perdre de vista l'aspecte divulgatiu.

Cal esmentar l'important paper de l'IEV com a organisme consultiu i assessor d'institucions locals i comarcals, especialment envers l'Ajuntament de Valls.

 foto.jpg
titol_historia.jpg

Ubicat a l'Antic Hospital de Sant Roc (C. Jaume Huguet, 1 de Valls) amb el pas dels anys ha aconseguit crear una dinàmica de treball i una continuïtat ininterrompuda d'actes que donen vida permanent a la seva seu.

A més a més d'una secretaria que dóna servei de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, l'Institut d'Estudis Vallencs compta amb una biblioteca-hemeroteca especialitzada en temàtica local i comarcal, una sala d'actes amb capacitat per a seixanta persones, dues sales de reunions, una sala de natura, un laboratori de fotografia i una sala per als treballs de la Comissió d'Arqueologia. Disposa també de dues sales d'exposicions (la Sala Sant Roc i la Capella de Sant Roc-Espai d'Art Contemporani). Després de la primera fase de les obres de restauració de l'edifici, finalitzades el 1996, disposa d'un nou espai cobert, el Pati de Sant Roc, apte per a efectuar exposicions i altres activitats.

 foto.jpg
titol_membres.jpg

L'IEV està regit per una assemblea general formada per membres honorífics, numeraris i corporatius. Aquesta Assemblea designa la Junta Directiva de l´entitat, la qual analitza el treball realitzat i defineix les línies de futur. Per tal d'afavorir un bon funcionament, la Junta Directiva té delegades les seves funcions en una Comissió Permanent que es reuneix cada setmana i que garanteix la realització dels acords de la Junta. També formen part de l´IEV els socis col·laboradors i els subscriptors de les publicacions.

La figura de Membre Honorífic és un títol que s'atorga a persones o institucions que han col·laborat d'una manera ben destacada amb l'entitat.

 

 

 

 membres.jpg