VI ÈPOCA CONTEMPORÀNIA, SEGLE XX (col·lecció "Valls i la seva Història")
Any d'edició: 2010
Nombre de pàg.: 453
Coordinador del volum: Josep Sánchez Cervelló
Autor/-s: VVAA
Estat i preu del volum solt: En existències. 75,00€
Preu de la col·lecció complerta (6 volums): 280,00€
Els fets de la història de Valls en l'època contemporània s'inicien amb la famosa batalla del Pont de Goi o Batalla de Valls (1809) i no deixa de tenir esdeveniments fins als nostres dies. Fets tant importants com l'arribada del ferrocarril (1883), l'obtenció del títol de ciutat el mateix any, la creació del banc de Valls (1881) que tanta incidència tingué en la vida econòmica i social de la ciutat i de la seva rodalia, la Companyia Elèctrica de Valls (1924) o la República i la Guerra Civil, només són punts emergents de la seva història. El volum VI està centrat en el segle XX a Valls.
(Valls i la seva història és una col·lecció de cinc volums, dirigida per Santiago Roquer i Lluis Navarro. Conté la recerca sistemàtica de nombrosos estudiosos i historiadors relacionats amb aquest municipi, i les fotografies, les reproduccions de documents, els plànols i la resta de material gràfic permeten situar-se fàcilment en l'època o en l'espai corresponent, així com tenir una visió global que agilitza la recerca. És, en definitiva, la història de Valls)