49) El compositor Robert Gerhard (Valls 1896-Cambridge 1970) Patrimoni Humà / The composer Robert Gerhard (Valls 1896-Cambridge 1970) Human Heritage

Any d'edició:2017 (edició bilíngüe català-anglès)
Autor/-s: VVAA
Ordre dins col·lecció:Volum XLIX (Bd'EV)
Estat i preu: En existències. 19,50€.

Durant la tardor de 2016, l'Institut d'Estudis Vallencs va dedicar el seu cicle bianual de Patrimoni Humà al músic vallenc Robert Gerhard (1896-1970), quan s'esqueia el 120è aniversari del seu naixement. Volíem, a l'espera d'un reconeixement en l'àmbit de tot el país, continuar posant èmfasi en l'actualitat de la seva composició i obra. Per això vàrem dissenyar un conjunt d'activitats i actes per aportar, per una banda, nous coneixements sobre Gerhard, i per l'altra, per ampliar el coneixement que la nostra societat en té.

Aquest llibre és el fruit de la participació de diversos ponents en la jornada acadèmica d'aquest "patrimoni humà" dedicat al genial compositor, ampliat amb altres aportacions que enriqueixen el present volum.

During the autumn of 2016, the Institute of Vails Studies dedicated its biennial cycle of human heritage to the Vails musician Robert Gerhard (1896-1970), falling as it did on the 120th anniversary of his birth. We wanted, while awaiting recognition at the country level, to continue to emphasize the present importance of his composition and work, and that is why we designed a series of activities and acts in order to contribute, on the one hand, new knowledge about Gerhard, and on the other, to extend the knowledge that our society has of him.

This book is the outcome of the participation of several speakers during the academic Day Conference of this "Human Heritage" dedicated to the brilliant composer and which is expanded with other contributions that enrich the present volume.