(*) El preu indicat en les publicacions és el de venda al públic. Els socis i subscriptors de l’IEV tenen un descompte del 30%
Coordinadors de la col·lecció: Santiago Roquer Soler i Lluis Navarro Miralles
Autor/-s: VVAA
Preu de la col·lecció complerta (6 volums): 280,00€ (46,60€ per volum)
Preu de la col·lecció complerta per a socis i subscriptors: 180,00€ (30€ per volum)
Any d'edició:2003
Nombre de pàg.: 287 
Coordinador del volum: Santiago Roquer Soler
Autor/-s: VVAA
Estat i preu del volum solt: En existències. 75,00€.
Preu de la col·lecció complerta (6 volums): 280,00€
El volum conté dues grans parts. La primera es dedica a l'estudi del medi físic i natural, en quant a marc sobre el qual s'han desenvolupat els fets històrics, sobre el qual han deixat la seva petjada les succesives generacions, al qual s'han hagut d'adoptar, del qual han procurat extreure'n els recursos necessaris per la seva subsistència, mentre que a la segona s'estudia la societat actual, en quan és el fruit, almenys...
Any d'edició:2008
Nombre de pàg.: 455 
Coordinador del volum: Josep M. Vergès Bosch i Jordi López Vilar
Autor/-s: VVAA
Estat i preu del volum solt: En existències. 75,00€.
Preu de la col·lecció complerta (6 volums): 280,00€
El treball recull els jaciments protohistòrics de Valls i el seu territori, des dels de primera categoria com els de Picamoixons, excavats per l'equip de prehistoriadors de la Universitat Rovira i Virgili, i el del Vilar, amb constants troballes des de l'inici del segle XX, a altres tant significatius com el conegut forn de Fontscaldes o el poblat del...
Any d'edició:2006
Nombre de pàg.: 381
Coordinador del volum: Joan Papell Tardiu
Autor/-s: VVAA
Estat i preu del volum solt: En existències. 75,00€.
Preu de la col·lecció complerta (6 volums): 280,00€
Aquest recorregut per la història de Valls des de la seva fundació, a mitjan segle XII, fins a les acaballes del segle XV té el seu punt de partida en el trànsit del món visigot i l'ocupació feudal del territori que donarà lloc a la senyoria de Valls (s. XII i XIII). El desenvolupament del règim senyorial entre els segles XIV i XV és també abastament analitzat, fent una aturada especial en el...
Any d'edició:2005
Nombre de pàg.: 399
Coordinador del volum: Lluis Navarro Miralles i Francesc Olivé Olle
Autor/-s: VVAA
Estat i preu del volum solt: En existències. 75,00€.
Preu de la col·lecció complerta (6 volums): 280,00€
En aquest volum s'analitza el període comprés entre els segles XVI i XVIII, tres-cents anys que senten les bases de la ciutat actual i en els quals es produeix el gran desenvolupament econòmic, demogràfic i urbanístic de Valls que faria que l'historiador i polític Antoni Rovira i Virgili parlès d'aquesta ciutat com el "rovell de...
Any d'edició: 2010
Nombre de pàg.: 367
Coordinador del volum: Josep Sánchez Cervelló
Autor/-s: VVAA
Estat i preu del volum solt: En existències. 75,00€
Preu de la col·lecció complerta (6 volums): 280,00€
Els fets de la història de Valls en l'època contemporània s'inicien amb la famosa batalla del Pont de Goi o Batalla de Valls (1809) i no deixa de tenir esdeveniments fins als nostres dies. Fets tant importants com l'arribada del ferrocarril (1883), l'obtenció del títol de ciutat el mateix any, la creació del banc de Valls (1881) que tanta incidència tingué en la...
Any d'edició: 2010
Nombre de pàg.: 453
Coordinador del volum: Josep Sánchez Cervelló
Autor/-s: VVAA
Estat i preu del volum solt: En existències. 75,00€
Preu de la col·lecció complerta (6 volums): 280,00€
Els fets de la història de Valls en l'època contemporània s'inicien amb la famosa batalla del Pont de Goi o Batalla de Valls (1809) i no deixa de tenir esdeveniments fins als nostres dies. Fets tant importants com l'arribada del ferrocarril (1883), l'obtenció del títol de ciutat el mateix any, la creació del banc de Valls (1881) que tanta incidència tingué en la vida...