(*) El preu indicat en les publicacions és el de venda al públic. Els socis i subscriptors de l’IEV tenen un descompte del 30%
Revista especialitzada de l'Institut d'Estudis Vallencs, de periodicitat semestral (maig i novembre). El darrer número publicat és el 56 (novembre 2009). El consell de redacció de Quaderns de Vilaniu està dirigit des del número 56 per Àngel Gasol Señoron.
Creada l'any 1982, Quaderns de Vilaniu recull treballs de temàtica molt diversa relacionada amb Valls i...